Specialist in personeels- en loonadministratie

Betrouwbaar | Efficiënt | NIRPA Register Payroll Professional |
Online software

Meer info bel: 036-5300170

Verlof en Vakantie

Werknemers hebben het recht om verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Of de werkgever het salaris moet doorbetalen, hangt af van het soort verlof. Ook heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

Wet werk en zekerheid

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.
Aanpassingen Wet werk en zekerheid

Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat 3 jaar. Dit geldt vanaf 1 juli 2015.
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2015. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend informatie