Specialist in personeels- en loonadministratie

Betrouwbaar | Efficiënt | NIRPA Register Payroll Professional |
Online software

Meer info bel: 036-5300170

Verlof en Vakantie

Werknemers hebben het recht om verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Of de werkgever het salaris moet doorbetalen, hangt af van het soort verlof. Ook heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

 

Loonkosten voordeel

Loonkosten voordel kan met terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden (na indiensttreding) nog in de salarisadministratie worden verwerkt. Dus vraag uw werknemer bij indiensttreding of deze eventueel voor hem van toepassing is, dit scheelt u als werkgever in de loonkosten, als we dit tijdig in de administratie kunnen verwerken. Lees meer.

Laat de werknemer hiervoor een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV. Lees meer over deze aanvraag.

Lage inkomensvoordeel

Als een werknemer minimaal voor 24 uur per week (gedurende het volledige kalenderjaar > 1248 uur) werkt en niet meer dan 120% van het minimumloon verdient (incl. overwerk/toeslagen/vakantiegeld enz), heeft u recht op lage inkomensvoordeel. Lees meer.

(Calculator-)Hulp om te bepalen welk voordeel u kunt toepassen en hoe hoog deze zal zijn: lees er hier alles over.

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend informatie